Ricambi

1

T14 Karmann Ghia -> Benzina -> Serbatoi benzina - Tappi benzina

492
Serbatoio benzina dal 8/60 al 7/67
codice:35003
prezzo: €90.00
9483
Serbatoio benzina dal 8/60 al 7/67
codice:35004
prezzo: €190.00
493
Serbatoio benzina dal 8/67 in poi
codice:35005
prezzo: €90.00
9482
Serbatoio benzina dal 8/67 in poi
codice:35006
prezzo: €190.00
485
Tappo serbatoio benzina dal 8/60 al 7/67
codice:35011
prezzo: €16.00
947
Tappo serbatoio benzina dal 8/55 al 7/60
codice:35012
prezzo: €18.00
mega485
Tappo serbatoio benzina dal 6/60 al 7/67
codice:35013
prezzo: €32.00
949
Tappo serbatoio benzina dal 8/67 al 12/71
codice:35014
prezzo: €12.00
490
Tappo serbatoio benzina dal 8/67 al 12/71
codice:35015
prezzo: €19.00
965
Tappo serbatoio benzina dal 1/72 in poi
codice:35016
prezzo: €12.00
1

Richiesta info